Facebook iconInstagram iconLinkedin iconYoutube icon

Sve o eko uzgoju

Ekološki uzgoj (eko uzgoj) objedinjuje najbolju praksu u pogledu okoliša i klime, visoku razinu biološke raznolikosti, očuvanje prirodnih resursa te primjenu visokih standarda za dobrobit životinja i okoliša. Pojednostavljeno, eko uzgoj poštuje zakone koji vladaju u prirodi.
 
U eko uzgoju se ne koriste mineralna gnojiva, genetski modificirani organizmi, štetni pesticidi i drugi sintetički kemijski preparati.
 

Prednosti ekološkog uzgoja

Ekološka poljoprivredna proizvodnja dugoročno poboljšava kvalitetu tla i doprinosi povećanju biološke raznolikosti. Pri ekološkom uzgoju životinja i biljaka odabiru se vrste otporne na bolesti, ali i vrste koje su prilagođene okolišu u kojem se vrši uzgoj.
 
Brojnim istraživanjima dokazano je da mnoge bolesti imaju izravnu uzročnu vezu s kvalitetom hrane koju jedemo, velikim dijelom zbog rezidua koji ostaju u biljkama. Upravo zato eko-povrće predstavlja najbolji izbor za naše zdravlje, ali i zdravlje okoliša.

Kako raste povrće na Grunteku?

Svaka sadnica, presadnica, lukovica ili sjemenka na Grunteku raste u zdravoj i cjelovitoj zajednici zemlje, biljaka i životinja. Povrće se uzgaja metodama koje su ekološki, gospodarski i društveno prihvatljive.
 
Biološka kontrola nametnika u skladu je s međunarodno usvojenim normama i načelima. Zdrav urod potiče se: korištenjem plodoreda, biljnim ostacima i stajskim gnojivom, zelenim gnojidbama, mulchom od razgradivog škroba te mehaničkom obradom tla.
 

Certificiranje ekološkog uzgoja

Dobivanje certifikata za ekološki uzgoj je opsežan i dugotrajan postupak – baš kao i uzgoj povrća.

Svaki proces obrade vrtova na Grunteku, kao i nabave ekološkog sjemena kontroliran je od strane nadležnog tijela. Također, tlo na kojemu se uzgaja povrće nije prethodno tretirano kemijskim sredstvima. Svako sjeme ima eko certifikat, isto kao i svako ekološko sredstvo koje koristimo u uzgoju.