Facebook iconInstagram iconLinkedin iconYoutube icon

Uvjeti poslovanja

 

Sadržaj

Opći uvjeti poslovanja
Glavna obilježja usluge/proizvoda
Cijena proizvoda
Uvjeti dostave i vrijeme isporuke proizvoda
Uvjeti i rokovi plaćanja
Jednostrani raskid ugovora
Odgovornost za materijalne nedostatke / Reklamacija
Internetsko rješavanje sporova
Trajanje ugovora
Izjava o privatnosti i sigurnosti podataka
Izjava o sigurnosti online plaćanja
Što je cookies (kolačić)?
Kako ih onemogućiti?

 

Opći uvjeti poslovanja

Internetska stranica www.mojgruntek.hr u vlasništvu je tvrtke moj gruntek d.o.o., OIB: 13687660914, Voćarska ul. 9, 43240 Čazma, [email protected], www.mojgruntek.hr (u daljnjem tekstu “Gruntek”).

Svi materijali koje se nalaze na www.mojgruntek.hr internetskoj stranici ekskluzivno su intelektualno vlasništvo tvrtke moj gruntek d.o.o., te se mogu koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Gruntek omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.mojgruntek.hr kako je regulirano ovim Uvjetima kupnje.

Ovi Uvjeti kupnje (Predugovorne obavijesti) dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje i raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Pojam ˝Prodavatelj˝ odnosi se na tvrtku moj gruntek d.o.o., Voćarska ul. 9, 43240 Čazma, OIB: 13687660914, [email protected], www.mojgruntek.hr

Pojam ˝Kupac˝ odnosi se na fizičku ili pravnu osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči/plati bilo koji proizvod/uslugu posredstvom web trgovine na web stranici Prodavatelja.

Prodavatelj prodajom putem Internet stranice www.mojgruntek.hr nastupa u svoje ime.

Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom kupljenog proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je s istima upoznat i suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljeni Kupcu u privitku e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen tj. da je kupnja uspješno izvršena. Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu tek nakon objave na ovoj (mojgruntek.hr) internetskoj stranici.

Kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, nakon čega će Prodavatelj Kupca automatskom e-mail porukom obavijestiti da je ugovor sklopljen.

Uvjeti kupnje podijeljene su u niže razvrstane kategorije/informacije.

Pristup na internetske stranice www.mojgruntek.hr ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja, te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, koje će Prodavatelj nastojati ukloniti u najkraćem mogućem roku.

 

Glavna obilježja usluge/proizvoda

Definicija usluge/proizvoda

Na internetskoj stranici www.mojgruntek.hr prodavatelj Kupcu nudi mogućnost pretplate na korištenje osobnog i zajedničkog vrta.

 

Cijena pretplate na korištenje osobnog vrta uključuje korištenje i održavanje vrta, natpisnu ploču s nazivom vrta, obradu tla, prihranu i zaštitu bilja, navodnjavanje, sadnju, sadni materijal, berbe i dostave, korištenje piknik zone i edukativne sadržaje.

Plodovi (povrće) nisu predmet plaćanja već količina dostave ovisi o uspješnosti sezone te narudžbama korisnika usluga. Plodovi koji su se počeli kvariti, a nisu od strane Kupca uklonjeni u zriobi, niti je za iste naručena dostava, moraju biti uklonjeni od strane prodavatelja.

 

 

Prodavatelj je slobodan ukloniti sve plodove koji su u zriobi, a koje kupac nije uklonio, niti ih je naručio u dostavi. Uklanjanje se ne naplaćuje kupcu a prodavatelj nije dužan obavijestiti Kupca o odluci o uklanjanju. Kako bi se spriječilo propadanje plodova, prodavatelj je ovlašten donirati plodove u zriobi bez prethodne obavijesti kupcu.

 

 

Uz pretplatu vrta Kupac odabire sadni materijal za sadnju željenog povrća. Odabir se vrši kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu, tj. kada je ugovor sklopljen.

 

Cijena pretplate na korištenje zajedničkog vrta uključuje korištenje i održavanje vrta, obradu tla, prihranu i zaštitu bilja, navodnjavanje, sadnju, sadni materijal, berbe i dostave. Plodovi (povrće) nisu predmet plaćanja već količina dostave ovisi o uspješnosti sezone te narudžbama korisnika usluga. Plodovi koji su se počeli kvariti, a nisu od strane Kupca uklonjeni u zriobi, niti je za iste naručena dostava, moraju biti uklonjeni od strane prodavatelja.

 

Uz pretplatu zajedničkog vrta Kupcu je prilikom dostave ili samostalne berbe osigurana jedna kašeta sezonskog povrća. Točan broj dostava tokom sezone nije moguće unaprijed definirati. Trajanje sezone berbe i dostave povrća predmet su više sile kao što su vremenski uvjeti i slično.

 

Glavna obilježja usluge/proizvoda:

 

Proizvodi su prikazani opisno i fotografijama, te su podaci o istima sačinjeni temeljem baze podataka Prodavatelja.

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici www.mojgruntek.hr podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.mojgruntek.hr Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni. Zbog mogućnosti predaje istovremenih narudžbi na www.mojgruntek.hr , može se dogoditi da informacija o raspoloživosti usluge/proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem.

Ukoliko naručena usluga/proizvod nije raspoloživ(a), Prodavatelj će o tome obavijestiti Kupca, kao i o roku u kojem je usluga/proizvod dobavljiv(a), te ujedno ponuditi mogućnost kupnje alternativne usluge/proizvoda koji je prema „karakteristikama“ najbliži onome koji nije moguće isporučiti.

 

Cijene proizvoda

Cijene istaknute na web stranici www.mojgruntek.hr izražene su u kunama. 

Trošak PDV-a (25%) uračunat je u cijenu proizvoda i naznačen zbirno na pregledu narudžbe. Međubankarske transakcije nisu uključene u cijenu.

 

Uvjeti dostave i vrijeme isporuke proizvoda

Svi naručeni artikli koji su predmet dostave nastojati će se isporučiti u najkraćem roku nakon berbe, u jednom paketu. Ukoliko to zbog volumena pošiljke neće biti moguće, Prodavatelj zadržava pravo isporuke u više pošiljki.

Dostava se obavlja sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi.

Ako se proizvod koji je upućen Kupcu vrati jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu, Kupac će o tome biti obaviješten e-mailom te će mu biti ponuđene sljedeće mogućnosti:

 • da se naručeni proizvod, na zahtjev Kupca e-mailom, ponovo dostavi na adresu Kupca odnosno primatelja
 • da naručeni proizvod preuzme na adresi Prodavatelja uz prethodni telefonski dogovor o terminu preuzimanja

Ukoliko Kupac u roku od 24 sata ne odgovori na upućeni mu e-mail i odabere jednu od ponuđenih mogućnosti, odabrani proizvod biti će dostavnom službom upućen na adresu kupca.

Kada Prodavatelj putem dostavne službe isporuči proizvod Kupcu, Kupac je dužan preuzeti potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti, Prodavatelj ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos u visini troškova dostave i ostalih manipulativnih troškova iz cjenika dostave.

 

U rokove za isporuku ne računaju se:

 • dan prijema narudžbe/zahtjeva
 • vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese Kupca
 • vrijeme kašnjenja zbog više sile ili drugih razloga za koje Prodavatelj nije kriv

 

Uvjeti i rokovi plaćanja

Usluga/proizvodi se naručuju odabirom pretplate te odabirom, korištenjem izbornika i popunjavanjem elektronskog formulara. Prilikom same kupovine, Kupac je dužan dostaviti/upisati tražene podatke koji ujedno označavaju i sami proces registracije. Kupac može kupiti uslugu/proizvod isključivo kao registrirani korisnik. Proizvod se smatra kupljenim kada Kupac ispuni sve podatke u procesu narudžbe te kada izvrši uplatu za odabranu uslugu/proizvod.

Plaćanje naručenog proizvoda/usluga moguće je obaviti internet bankarstvom i kreditnim karticama MasterCard, Maestro, Visa, MB plus i Diners Club jednokratno i na rate.

U slučaju plaćanja e-bankingom uplatu je potrebno izvršiti najkasnije u roku naznačenom u ponudi koja će biti dostavljena e-mailom. Izvršenjem uplate potvrđuje se da je ugovor sklopljen.

Kod odabira plaćanja kreditnom karticom Prodavatelj ističe da je sustav kartične naplate integriran na web stranici www.mojgruntek.hr. Odabirom plaćanja “Karticom” Kupac otvara polja za upis podataka o kartici. Podaci o kartici te podatci o vlasniku kartice ne čuvaju se na serverima Prodavatelja. Kupnja je obavljena nakon uspješne autorizacije kartice. Ako sustav odbije autorizirati kartično plaćanje, potrebno je odabrati alternativni načina plaćanja. Uzroci odbijanja kartica mogu biti tehničke ili poslovne prirode. O takvim uzrocima Prodavatelj nema podataka. 

Ukoliko Kupac ne dobije obavijest da je ugovor sklopljen nakon završenog procesa naplate, sugerira se provjeriti: da li je sandučić elektroničke pošte pun ili je poruka u Junk/Spam folderu,

U slučaju da uplata ne bude izvršena u navedenom roku Prodavatelj će postupiti po naknadno izvršenoj uplati, izvan roka, isporukom kupljenih proizvoda, a ako ne bude mogao izvršiti isporuku iz opravdanih razloga, ugovor će jednostrano raskinuti i izvršiti povrat uplaćenih sredstava

 

Jednostrani raskid ugovora

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupac primio potvrdu o narudžbi. 

Ako Prodavatelj ne obavijesti Kupca o ovom pravu, pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora koji je dostupan u .pdf formatu.

Obrazac možete ispuniti i poslati na mail adresu [email protected].

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, Prodavatelj će dostaviti, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Prodavatelja je moguće obavijestiti i putem Online obrasca za jednostrani raskid Ugovora koji je dostupan ovdje. Nakon što ispunite i pošaljete obrazac dobit ćete potvrdu o primitku prijave putem elektroničke pošte na mail adresu koju ste naveli prilikom ispunjavanja Online obrasca za jednostrani raskid Ugovora.

Ako Kupac jednostrano raskine ovaj Ugovor, Prodavatelj će izvršiti povrat novca koji je primio, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana od zaprimanja odluke o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. 

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 • ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora;
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupca;
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;
 • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije;
 • ugovor sklopljen na javnoj dražbi;
 • predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju;
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora

 

Odgovornost za materijalne nedostatke / Reklamacija

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke, stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktiraju kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke.

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je Kupac dužan usporediti primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je odmah uputiti pisani prigovor/reklamaciju jer se naknadne reklamacije neće uvažavati.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim o rokovima. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail [email protected] ili pisanim putem na adresu: moj gruntek d.o.o., Voćarska ul. 9, 43240 Čazma, s naznakom “Reklamacija”.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor, u prigovoru se mole Kupci da navedu broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. 

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.  

Prodavatelj će inače smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos uz raskid ugovora. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.

Prodavatelj će prihvatiti povrat oštećene, nesipravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj.

 

Internetsko rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju je moguće riješiti putem platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

 

Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je i vremenski ograničen ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Vremensko ograničenje uključuje pripremu tla i jednu vegetativnu sezonu koja traje od proljeća do jeseni. Ovi Uvjeti kupnje (Predugovorne obavijesti) sastavni su dio ugovora.

 

Izjava o privatnosti i sigurnosti podataka

Ova pravila određuju i reguliraju kako Prodavatelj koristi, te štiti sve informacije koje kupci istome dostavljaju kada koriste web stranicu www.mojgruntek.hr.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti.

Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, podaci o bankovnoj kartici i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Registracijom na internet stranici www.mojgruntek.hr kupnjom kao gost ili pristupanjem samoj stranici kupac daje suglasnost da Prodavatelj obrađuje njegove osobne podatke navedene u registracijskoj formi, te podatke o narudžbama, kao i podatke dostupne u procesu plaćanja usluge i dr. podatke. Isti podaci koriste se u svrhu sklapanja ugovora, te u svrhu upoznavanja prodavatelja s kupovnim navikama kupaca, te svrhe promidžbe usluga i proizvoda prodavatelja. Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih  Kupaca, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima. Sve gore navedene osobne podatke Prodavatelj ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici Prodavatelja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan o promjeni obavijestiti prodavatelja na mail adresu [email protected] U slučaju da Kupac ne želi da prodavatelj više na bilo koji način obrađuje podatke istoga, te zahtijeva brisanje podataka o istome, mora to prodavatelju javiti, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu [email protected]

www.mojgruntek.hr (oznaka web stranice)  koristi „cookie“ programe kao identifikator sesije, odnosno „cookie“ sadrži tzv. ‘session id’, kako bi se osiguralo da tijekom trajanja sesije webshop prepoznaje i pamti kupčev preglednik (browser), a samim time i kupca, te na taj način omogući kupnju.

Kako bi posjet ovoj internetskoj stranici bio što ugodniji, funkcionalniji i praktičniji, ova internet stranica sprema na vaše računalo određenu količinu informacija, takozvanih cookies (kolačići). Oni služe da bi web stranica radila optimalno i kako bi se poboljšalo vaše iskustvo pregledavanja i korištenja. Posjetom i korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića koje je moguće i blokirati. Nakon toga ćete i dalje moći pregledavati web stranicu, ali vam neke mogućnosti neće biti dostupne.

 

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unapređuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

 

Što je cookies (kolačić)?

Kolačić je dio informacija spremljenih na vaše računalo, mobitel ili tablet, koje mogu biti dostavljene neposredno od strane web stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići u pravilu spremaju vaše postavke, postavke za web stranicu i sl. Nakon što opet otvorite web stranicu, vaš internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju ovoj web stranici. To omogućuje stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama. Kolačići mogu imati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Takve informacije mogu biti spremljene jedino ako vi to omogućite. Sama web stranica ne može dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti niti jednoj drugoj datoteci na vašem računalu.

Što su privremeni kolačići?
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?
Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. 

 

Kako ih onemogućiti?

Želite li onemogućiti spremanje kolačića na svoje računalo, možete to učiniti. Sam čin blokiranja mogao bi imati negativan učinak na korištenje web stranice. Kako bi isključili kolačiće, potrebno je namjestiti postavke i konfiguracije vašeg internetskog preglednika. U izborniku preglednika odaberite pomoć i informacije o kolačićima te slijedite upute.